Guvernul doreşte ca în vacanţa parlamentară să fie abilitat să dea ordonanţe de urgenţă privind rectificarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, potrivit unui proiect de lege aflat pe ordinea de zi a şedinţei Executivului.

Potrivit proiectului,
în domeniul finanţelor publice, Guvernul ar urma să fie abilitat pentru:
rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; rectificarea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2018; reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare; modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi
completările ulterioare; reglementări privind societăţile mutuale de asigurare;
reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare; modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările şi completările ulterioare; reglementări privind serviciile de
plată; modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare; măsuri
privind consolidarea poziţiei de acţionar a statului şi unele măsuri privind
administrarea participaţiilor statului, precum şi modificarea unor acte
normative specifice domeniului.

În domeniul
agriculturii, sunt avute în vedere: modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
nerambursabile aferente politicii agricole comune; modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării
unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul
agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 110/2012.

La transporturi, în
vară Guvernul doreşte să adopte măsuri pentru: modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat
pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare; modificarea
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru
Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, şi
pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică
a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 794/2001; modificarea şi completarea anexelor nr. 1
şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de
utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

De asemenea,
Executivul ar putea institui unele măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale
poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în
perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene
2019.

În  domeniul
sănătăţii, tot în vacanţa parlamentară ar urma să fie adoptate: modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea
rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012,
cu modificările şi completările ulterioare; modificarea şi completarea Legii
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi modificarea unor acte normative în
domeniul sănătăţii; modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind
asigurarea calităţii în sistemul de sănătate.

Guvernul vizează şi
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii şi
aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la fundaţia ”Stichting
Europeana” – Olanda.

Executivul ar putea
modifica şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările
şi completările ulterioare.

Este avută în vedere
şi aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional
pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi
aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru,
precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care
România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi
completările ulterioare.

Guvernul ar dori şi
prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere
de lege.

continuare… .

Sursa | Adevarul.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *