Învăţământ dual, la Slatina, sprijinit de ALRO

Odată cu începerea anului şcolar 2017 – 2018, la solicitarea şi cu sprijinul S.C. ALRO S.A., la Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina, va funcţiona o clasă de învăţământ dual cu 20 de locuri, specializarea Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie.Intreprinderea este cel mai important operator economic de la nivelul municipiului Slatina, şi îndeplineşte condiţii cum ar fi:m interesul şi capacitatea juridică de a angaja forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă şi de a încheia contracte pentru practica elevilor din învăţământul dual; interesul de a angaja forţă de muncă, cu prioritate, absolvenţi pe care i-a format în baza contractelor de practică, în conformitate cu nivelul de pregătire şi competenţele certificate sau, în situaţia în care nu-i poate angaja în cel mult 2 luni de la susţinerea cu succes a examenului de certificare a calificării, de a-i sprijini activ pentru tranziţia la un loc de muncă.
Studii recente arată că România a intrat într-o criză acută de forţă de muncă, atât din punct de vedere
cantitativ, cât şi calitativ, oferta nereuşind să mai satisfacă cererea. O posibilă soluţie identificată de angajatori şi sprijinită de autorităţi prin emiterea legislaţiei specifice o poate constitui învăţământul profesional dual.
Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele
caracteristici specifice: este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică; asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici; operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *