Jandarmii olteni, raport de activitate pentru primul semestru

Joi , 29 iunie a.c., la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, a avut loc conferința de presă susținută de inspectorul șef al I.J.J. Olt, Tudor Drejoi şi purtătorul de cuvând al instituţiei, Claudia Bucă. În cadrul conferinţei au fost prezentate activitățile desfășurate și rezultatele obținute de I.J.J. Olt în primul semestru al anului 2017.

Acestea sunt, după cum se arată în comunicatul de presă:
1. Ordinea şi siguranţa publică
Sistemul de ordine şi siguranţă publică din România a cunoscut importante transformări, circumscrise procesului de tranziţie către o societate democratică, integrării în spaţiul euro-atlantic, în care statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţeanului sunt garantate de lege.
Ordinea publică este o stare de drept şi de fapt care permite realizarea şi menţinerea echilibrului bazat pe consensul social necesar funcţionării optime a ansamblului social în condiţiile reglementărilor juridice interne în vigoare, consacrării apărării şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, avutului public şi privat, a celorlalte valori supreme, în scopul promovării şi afirmării progresului social într-o societate democratică.
Misiuni de asigurare a ordinii publice:
Activitatea de asigurare a ordinii publice trebuie să se desfăşoare în mod organizat, conform legilor în vigoare şi a regulilor interne stabilite în regulamentele specifice fiecărei categorii de forţe participante.
Acţiunea efectivelor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, cu ocazia asigurării ordinii şi liniştii publice, a avut ca fundament respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale privind garantarea libertăţii de exprimare, de întrunire şi asociere, în concordanţă cu prevederile constituţionale referitoare la caracterul liber, paşnic şi civilizat al adunărilor publice, fiind organizate şi executate misiuni după cum urmează:
la manifestări de protest (marşuri, mitinguri) – 16 misiuni, cu un efectiv de 157 jandarmi;
la manifestări cultural-artistice, religioase, promoţionale, comemorative – 91 misiuni, cu un efectiv de 579 jandarmi;
Putem aminti : Botezul Domnului, Ziua Unirii Principatelor Române, Învierea Domnului, Izvorul Tămăduirii, Festivalul Berii – Caracal.
Având în vedere prevederile legale de referinţă, I.J.J. Olt, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, a asigurat ordinea şi liniştea publică la nivel judeţean, pe timpul campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale pentru primari în localităţile Osica de Sus şi Sprâncenata, pe timpul votării, protecţiei BEJ/BEC, precum şi securitatea pe timpul transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării.
Efectivele de jandarmi angrenate în executarea misiunilor au executat:
protecţie locaţie BEJ/BEC: 91 misiuni, folosindu-se 146 efective;
protecţie buletine de vot pe timpul transportului premergător desfăşurării alegerilor: 10 misiuni, folosindu-se 18 efective;
asigurare masuri ordine publica la secţiile de votare pe timpul desfăşurării alegerilor: 1 misiune, folosindu-se 26 efective;
asigurare masuri ordine publica pe timpul campaniilor electorale: 6 misiuni, folosindu-se 28 efective
Pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică în judeţul Olt pe timpul desfăşurării campaniei electorale, la nivelul inspectoratului au fost constituite zilnic, în urma analizei desfăşurate cu I.P.J. Olt, capacităţi de intervenţie, care au asigurat desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţilor electorale ale diferitelor formaţiuni politice în judeţul Olt, executându-se 10 misiuni, folosindu-se 40 efective.
Acţiuni de intervenţie
Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, forţă principală de ordine publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce-i revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combatere actelor de terorism.
În contextul situaţiei operative existente la nivelul judeţului Olt, în perioada analizată, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, au executat, în condiţiile legii, misiuni specifice de intervenţie, după cum urmează:
aplanarea unor conflicte – au fost executate 4 misiuni, cu un efectiv de 20 jandarmi;
intervenţie de salvare-evacuare – a fost executată 1 misiune, cu un efectiv de 5 jandarmi;
intervenţie la alte solicitări (în sprijinul poliţiei, la solicitarea cetăţenilor când se tulbură ordinea şi liniştea publică) – 35 misiuni, cu un efectiv de 140 jandarmi.
În această perioadă, în judeţul Olt, nu au fost evenimente care să tulbure grav ordinea şi liniştea publică şi să impună intervenţia pentru restabilirea acesteia.
Participarea la menţinerea ordinii publice
În baza şedinţei tactice săptămânale din cadrul Grupului de Coordonare şi Trasare Sarcini, la solicitarea I.P.J. Olt, efective din cadrul inspectoratului au participat în zona pieţelor, târgurilor, localurilor de alimentaţie publică precum şi în zone cu risc criminogen la misiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice în mediul urban şi rural, executând misiuni în sistem integrat, atât prin patrule mixte poliţie-jandarmi cât şi prin patrule de jandarmi, constituindu-se:
patrule de jandarmi în mediul urban – 1903 patrule, cu un efectiv de 4866 jandarmi;
patrule de jandarmi în mediul rural – 538 patrule, cu un efectiv total de 1305 jandarmi;
patrule mixte în mediul urban – 5309 patrule, cu un efectiv total 5309 jandarmi;
patrule mixte în mediul rural – 1226 patrule, cu un efectiv total 1226 jandarmi.
Cooperarea interinstituţională (cu Poliţia Română, Poliţia de Frontieră, S.I.P.I., I.G.S.U., Serviciile Judeţene Anticorupţie, I.G.I., S.T.S., S.R.I., S.P.P., Parchete, etc.)
Acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii:
acţiuni executate în cooperare cu poliţia (razii, filtre, controale, descinderi) în zone şi locuri cu potenţial criminogen ridicat – 67 misiuni, cu un efectiv total de 282 jandarmi;
acţiuni în colaborare cu executorii judecătoreşti – 11 acţiuni, cu un efectiv de 42 jandarmi;
acţiuni în cooperare cu Parchetul – 4 acţiuni, cu un efectiv de 30 jandarmi;
În baza prevederilor Planului de cooperare la obiectivele din competenţa inspectoratului, în perioada analizată au fost organizate şi desfăşurate un număr de 8 exerciţii tactice (2 în comun cu instituţiile semnatare), de remarcat fiind cooperarea cu personalul structurii antiteroriste din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, care a participat la un exerciţiu alături de efectivele Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt la executarea acestor activităţi, precum şi efective din cadrul I.S.U. Olt, S.J.P.I. Olt, I.P.J. Olt., D.J.I. Olt la care au participat 90 jandarmi.
În baza Planului de colaborare între Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt şi S.C. Civitas P.S.G. S.R.L. în perioada analizată s-au desfăşurat 19 acţiuni, în baza solicitărilor primite, cu 38 efective, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, localizarea şi identificarea grupărilor infracţionale precum şi a asigurării intervenţiei specializate.
La solicitarea I.S.U. Olt, în baza planurilor de cooperare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a participat la 4 exerciţii de protecţie civilă cu 15 efective.

MOBEX
În perioada 22-26.05.2017, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a participat la un exerciţiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare, denumit „MOBEX OT-17” şi organizat în comun de Ministerul Afacerilor Interne cu Ministerul Apărării Naţionale, la nivelul judeţului Olt.
Scopul exerciţiului a fost acela de a verifica şi evalua capacitatea structurilor implicate, din judeţul Olt, de a planifica, organiza şi executa activităţile specifice la declararea stării de mobilizare parţială.
În urma desfăşurării exerciţiului a rezultat că personalul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean este instruit şi cunoaşte atribuţiile ce-i revin pentru asigurarea funcţionării elementelor de dispozitiv în temenele stabilite, în vederea completării cu resurse umane şi materiale necesare îndeplinirii sarcinilor de mobilizare ce revin unităţii.
Astfel, s-a concluzionat că activităţile organizate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt se încadrează în baremele de timp prevăzute în planuri, cronologia desfăşurării acestora respectă prevederile ordinelor şi instrucţiunilor, au la bază analiza condiţiilor concrete în care unitatea își îndeplineşte misiunile, iar activitatea de pregătire a inspectoratului a fost apreciată ca „FOARTE BUNĂ”.

2. Paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor
Activitatea pe linia misiunii de pază se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, H.G. 1486/2005 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările şi completările ulterioare, a regulamentelor, ordinelor M.A.I. şi dispoziţiunilor inspectorului general al Jandarmeriei Române.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt asigură paza unui număr de 15 obiective, cu exceptare de la plată, astfel: 10 obiective aparţinând Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, 1 obiectiv aparţinând Ministerului Finanţelor Publice, 1 obiectiv aparţinând Curţii de Conturi a României, 2 obiective aparţinând Ministerului Afacerilor Interne şi 1 obiectiv aparţinând Jandarmeriei Române, după cum urmează:
a) 2 obiective asigurate cu pază conform O.M.A.I. nr. S/126 din 09.08.2013 cu modificările şi completările ulterioare şi anume: Instituţia Prefectului Judeţului Olt şi Serviciul Judeţean Olt al Arhivelor Naţionale;
b) 1 obiectiv asigurat cu pază conform O.I.G.J.R. nr. S/33 din 07.03.2013 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor aparţinând Jandarmeriei Române cu efective de jandarmi cu modificările şi completările ulterioare şi anume Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt;
c) 12 obiective asigurate cu pază conform HG. 1486/2005 cu completările şi modificările ulterioare şi anume:
paza obiectivelor de importanţă deosebită pentru activitatea statului: 5 instanţe judecătoreşti (Tribunalul Olt, Judecătoriile Slatina, Balş, Caracal şi Corabia) şi 5 parchete (Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, Parchetele de pe lângă Judecătoriile Slatina, Balş, Caracal şi Corabia) şi 1 obiectiv aparţinând Curţii de Conturi şi anume Camera de Conturi a judeţului Olt;
paza unui obiectiv financiar – bancar ( Trezoreria Slatina).
Se asigură:
paza transporturilor de valori aparţinând Trezoreriei Slatina şi în folosul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt;
paza transportului corespondenţei clasificate cu Direcţia Judeţeană de Informaţii Olt;
paza transporturilor cu caracter special în folosul unei societăţi comerciale (S.C. Compania de Apă Olt S.A. – cu plată) şi a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt;
paza, supravegherea şi intervenţia la conductele magistrale de transport produse petroliere aparţinând Conpet S.A. (gazolină, ţiţei, etan) şi cea de fibră optică pe o lungime totală de 287,2 km.
Concomitent cu executarea acestor misiuni, este asigurată menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor la instanţele judecătoreşti în 12 săli de judecată, dispuse în 4 localităţi, respectiv 8 săli aparţinând Judecătoriilor din localităţile Slatina, Balş, Caracal şi Corabia şi 4 săli la Tribunalul Olt.
În această perioadă a fost pus în aplicare proiectul de creştere a nivelului de securitate a sediului Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt prin implementarea unui sistem tehnic de securitate format din 9 camere de supraveghere.
De asemenea, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt au fost conectate la compartimentul Monitorizare Misiuni și Evenimente – 12 camere de supraveghere montate la sediile subunităților dislocate permanent din localitățile Caracal, Corabia, Balș și Scornicești.
În continuare se desfășoară activități pentru conectarea sistemelor tehnice de securitate de la obiectivele din competența pentru o intervenţie rapidă şi eficientă în caz de nevoie.
Pe linia misiunii de pază, supraveghere şi intervenţie la conductele magistrale de transport produse petroliere, nu au fost descoperite instalaţii artizanale, nu s-au înregistrat avarii tehnologice şi avarii provocată.
Pentru protecţia transporturilor de valori şi cu caracter special s-au folosit efective din cadrul Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil, executându-se un număr de 15 transporturi cu caracter special şi 411 transporturi de valori, din care 404 judeţene şi 7 interjudeţene.

3. Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale
Starea de legalitate se referă la valorile sociale cu cel mai mare grad de frecvenţă al faptelor ilicite: liniştea publică, siguranţa persoanei şi a bunurilor, sănătatea şi morala publică.
În perioada analizată, pe timpul executării misiunilor, au fost constatate 272 fapte de natură penală fiind identificaţi 269 autori, 193 de fapte au fost constatate în mediul urban şi 79 în mediul rural.
Din totalul faptelor de natură penală constatate, 85 au fost constatate de efectivele de jandarmi pe timpul executării misiunilor specifice în sistem propriu, reprezentând 31,25% din totalul infracţiunilor şi 187 pe timpul executării msiunilor în comun cu efectivele de poliţie, reprezentând 68,75%.
Din cele 85 infracţiuni constatate de jandarmi, 13 au fost prevăzute în codul penal (12 de furt şi 1 de fals privind identitatea), iar 72 infracţiuni au fost prevăzute în legi speciale.
În ceea ce priveşte faptele penale constatate în comun cu poliţia, 174 au fost prevăzute în codul penal, iar 13 au fost prevăzute în legi speciale.
Activităţile specifice desfăşurate pentru combaterea faptelor de natură contravenţională, s-au concretizat în aplicarea unui număr de 799 sancţiuni în valoare totală de 260.400 lei, din care 642 sunt pentru încălcări ale Legii 61/1991 modificată – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, reprezentând 80,35%.
Celelalte acte normative la care au fost constatate contravenţii sunt din diferite domenii: la regimul piscicol – 107, hotărâri ale consiliilor locale – 10, la regimul silvic – 9, la regimul efectelor consumului de tutun – 24, la regimul actelor de comerţ – 6 şi 1 la regimul câinilor periculoşi.
Din totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate, 153 sunt avertismente scrise, reprezentând 19,15 %, iar 646 sunt amenzi aplicate, reprezentând 80,85 %.
În perioada de referinţă au fost introduse 42 de obiecte în camera de corpuri delicte a unităţii, au fost declarate către organele fiscale 42 bunuri care au intrat în proprietatea privată a statului şi au fost scoase 53 bunuri în vederea valorificării/distrugerii în condiţiile legii.
Pe linia activităţilor preventiv-educative, în baza documentelor şi a proiectelor aflate în derulare la nivelul instituţiei, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt au desfăşurat 100 de acţiuni pe linia protecţiei şi promovării drepturilor omului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, combaterii violenţei în sport, prevenirii violenţei în mediul şcolar, egalităţii de şanse, protecţiei minorilor aflaţi în dificultate, protecţia victimelor, persoanelor cu dizabilităţi, minorităţi naţionale şi integrarea minorităţii rome, toleranţă şi nediscriminare, prevenirea comportamentelor inumane sau degradante, precum şi măsurile ce trebuie luate în acest sens, cooperarea cu societatea civilă, în special cu organizaţii neguvernamentale.
În acest sens au fost desfăşurate acţiuni de informare şi prevenire antiinfracţională, în unităţi de învăţământ – 46, locuri de petrecere a timpului liber în mediul urban şi rural – 45, locuri de desfăşurare a adunărilor publice – 9, fiind distribuite 2262 materiale informative (pliante şi reviste editate de I.J.J. Olt).

În perioada analizată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a primit spre executare un număr de 202 mandate de aducere, toate fiind executate la termenele stabilite, conform prevederilor Codului de procedură penală, fără a fi sesizate nereguli din partea organelor emitente a actelor de procedură.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *