La mulţi ani, femeie!

Hristos a Înviat!
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh Amin!

Dragii mei, dar mai ales dragile mele,
Această „prima zi a săptămânii”, această duminică, a doua după Învierea lui Hristos este ziua tuturor femeilor creştine care sunt conştiente de misiunea lor!
Biserica a rânduit prin pronia sa să cinstească astăzi pe cele care au stat şi iată încă stau lângă Hristos de la începutul activităţii Sale şi până, în ziua Învierii.
Ele nu au fost temătoare ca Apostolii, nu au „fugit” când El căra povara Crucii prin Ierusalim spre Golgota, nu s-au depărtat când pământul s-a cutremurat şi nici nu au „abandonat” mormântul sigilat.

S-au încăpăţânat, ca orice femeie de altfel, să insiste a sta lângă Hristos, chiar şi după punerea Lui în groapă, fiind astfel învrednicite de a vedea primele pe Domnul şi Dumnezeul Iisus Hristos înviat din morţi.
Este un superb text citit în timpul Canonului Învierii Domnului care arată ce autoritate excepţională a primit femeie mironosiţă, femeia creştină, de la îngerul care stătea în acel mormânt gol: „Venit-am mai înainte de dimineaţă, cele ce au fost cu Maria şi aflând piatra răsturnată de pre mormânt, auzit-au de la înger: pre Cela ce este întru lumina cea pururea fiitoare, pentru ce Îl căutaţi cu morţii ca pe un om? Vedeţi înfăşurările cele de îngropare, alergaţi şi lumii propovăduiţi, că S-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a mântuit neamul omenesc.”
Vedeţi, alergaţi şi propovăduiţi – aceste verbe ne arată misiunea primită de femeie în momentul Învierii lui Hristos. Apostolii au primit de la Hristos puterea de a ierta sau de a ţine păcatele, de a merge, de a învăţa şi de a boteza neamurile în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Acest „a învăţa” mie mi se pare diferit de „a propovădui”, nu credeţi?
Înveţi atunci când cunoşti, când ai studii în domeniu, când eşti sigur de ceea ce spui, când nu ai îndoiala lui Toma şi nici nu mai există ceva care să te contrazică. Aici îi putem încadra pe Apostoli. Ştiu că zâmbiţi, dar putem susţine că ei într-adevăr aveau „studii în domeniu” fiind lângă Învăţătorul ceresc în toată perioada cât Hristos a învăţat şi a făcut minuni. Ei erau oarecum „şcoliţi” în Şcoala lui Hristos.
Femeile însă trebuie să propovăduiască, adică să vorbească despre cele ce au văzut sau au auzit de la alții iar prin „alții” în acest context înțelegem pe Mântuitorul Hristos, Apostoli și Ucenici.

Dragii mei,
„Masculinizarea” femeii și „feminizarea” iată, din păcate a bărbatului, ne lasă fără replică.
Femeia astăzi își uită, de multe ori, intenţionat, rolul de mironosiță, soție și mai ales mamă.
Primul pas în îndeplinirea poruncii dată femeilor care s-au învrednicit a vedea Învierea lui Hristos, chiar înainte de Apostoli este propovăduirea în familie. O soție demnă de Împărăția lui Dumnezeu, care vrea binecuvântare asupra casei sale este cea care încearcă să vestească în primul rând soțului său Învierea lui Hristos. Mama este prima persoană care trebuie să își învețe copilul să cânte „Hristos a Înviat” dacă vrea ca acesta să aibă o viață în Dumnezeu și pentru Dumnezeu cu principii morale, adânci înfipte în inima lui.
Mironosița de astăzi este cea care vestește unei societăți prea „ocupate” să simtă Învierea lui Hristos. O femeie conștientă de calitățile sale date de Dumnezeu care știe să lucreze cu demnitate în lume, care știe să își păstreze statutul de soție și mamă este o propovăduitoare a lui Hristos.
Această Duminică este pentru voi dragile mele și vă amintește de cât de important este rolul vostru în familie, Biserică și societate.
Vedeți a ajunge mironosițe credincioase și curajoase stând lângă Dumnezeu!
Alergați ca soții iubitoare și răbdătoare și arătați soțului vostru pe Dumnezeu, ca împreună cu el, să purtați Crucea familiei și să gustați Împărăția Cerurilor!
Propovăduiți, ca mame cu frică de Dumnezeu, copiilor iubirea, iertarea și credința ca să vedeți crescând rodul muncii voastre!
Întru mulți și fericiți ani sănătoși și frumoși tuturor femeilor care se indentifică cu mironosițele din Evanghelie!

Hristos a Înviat!
Amin!

Prof. drd. teolog
ALIN BOLBOAȘĂ ȘOFARU
Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *