MAREA UNIRE

M-am născut în ROMÂNIA MARE în 193 1. ROMÂNIA MARE şi-a îneheiat existenţa în iunie 1940, când: Guvernul Sovietic spune în Nota Ultimativă din 26 iunie 1940, ora 22:00:
,,În anul 1918, România, încălcând unitatea seeulară a Basarabiei, populată în ternei de ucraineni, cu Republica Sovietică Ucraineană şi ,,Transmiterea către URSS a acelei părţi a Bucovinei a cărei populaţie este legată în marea sa majoritate cu Ucraina Sovietică”.
În 1940, eram elev în clasa a III-a, la ,,Şcoala Primară de Băieţi Ionaşcu” din Slatina, Olt.
Invăţătorul, fost căpitan în Primul Război Mondial, a participat eu Armata Română la trecerea Tisei şi înaintarea până la Budapesta împotriva trupelor bolşevice ale lui Bela Kun, pe care le-a învins. Am creseut în această mândrie naţională menţinută vie în copiii de 10 ani.
În şcoala primară se făcea geografie astfel: clasa a II-a – Judeţul (Olt); clasa a III-a – România; clasa a IV-a – Europa. Învăţătorul nostru a cerut la doi elevi să faeă pe coală de desen Al, harta României, cu cele 10 provineii, identificate prin culori diferite, pe hârtie lucioasă:
1. Bucovina
2. Basarabia
3. Moldova
4. Crişana
5. Maramureş
6. Transilvania
7. Banat .
8. Oltenia
9. Muntenia
10. Dobrogea
Harta prinsă în stinghii a fost agăţată pe peretele cu tablouri oficiale. Am trecut în clasa a IV-a, am plecat la liceu, dar harta Rornâniei mele a rămas pe perete în clasa a III-a.

P.S.
În toamna anului1939, din Polonia ocupată de Germania, au trecut în România cu graniţele deschise. 100.000 de polonezi, primiţi şi adăpostiţi în Oltenia şi Muntenia.
Am cunoscut polonezi în 1940, în Slatina – Olt, şi chiar în 1950, în Craiova, la Electroputere.

În 1940, România Mare a fost sfârtcată de vecini: Basarabia şi Bucovina de Nord au fost ocupate de URSS; Dobrogea de Sud (două judeţe Durostor si Caliacra) au trecut până azi la Bulgaria; Nordul Transilvaniei, Crişana, Maramureş au fost cedate Ungariei.
În 1941, la 22 iunie, începe Războiul Sfânt împotriva Uniunii Sovietice. Armata Română a recuperat, cu sacrificii enorme Bucovina si Basarabia, la celebrul ordin: „VĂ ORDON, TRECEŢI PRUTUL!
A fost un act temerar, nu se ştia că Stalin pregătise o armată uriaşă cu care să cucerească întreaga Europă respectând Doctrina Revoluţiei Comuniste Mondiale. Ziua „M”, pentru atacarea Europei, era 6 iulie 1 94 1. Cea mai putemică armată era concentrată în Ucraina, care avea misiunea să ajungă la Ploieşti în 2 săptămâni.
Armata Rornână a trecut Nistru, a dat lupte crâncene la Dalnik Odessa, unde zeci de mii de ostaşi români au murit pentru o cauză sfântă.
Au continuat lupte istovitoare în Crimeia la Sevastopol, la Cotul Donului, la Rostov şi Caucaz. Încercuirea Stalingradului de către trupele Germano-Române a fost distrusă în ianuarie 1943 în punctul slab, armatele 3 si 4 române, cu număr uriaş de morţi, prizonieri şi dispăruţi. Tatăl meu, prins în încercuire, timp de opt luni, nu a dat semne de viaţă. Mama, casnică, cu trei copii, eu, cel mai mare de 12 ani, plângea continuu disperată, cu vise şi semne care arătau cruci şi sicrie. Hotărâse să înceapă pomenile. Cândva, mult după Paştele din 1943, am primit o carte poştală militară, cu menţiunea permisă că ,,este sănătos”. A urmat o retragere până la Tiraspol, unde s-a staţionat până în 1944.
1944 a fost anul Bombardării României de aviaţia Americano – Engleză. Dezastrul a început la 4 aprilie 1944, când 1000 superfortăreţe zburătoare, cu patru motoare au descărcat bombe de 1000 kg în Bucureşti, ucigând, în două ore, 3000 de cetăţeni: femei, copii, refugiaţi din Basarabia în Gara de Nord, Triaj, unde erau retrase trenurile cu refugiaţi şi Calea Griviţei strivită cu covor de bombe.
La 4 aprilie 1944, toate scolile au fost închise până în noiembrie. Elevii au primit la toate materiile liste cu teme de studiat acasă. Bombardamentele, americane ziua şi eng1ezeşti noaptea, unde se specializaseră, au continuat zilnic până la 22 august. Scopul a fost paralizarea unei ţări, România, demoralizarea populaţiei, distrugerea căilor de transport.
Bucureşti si Ploieşti au fost ţinte permanente. Au fost distruse căile ferate: Gara Timişoara, Gara Craiova, cu triaj, şi cartierele colaterale. În 1954, am vizitat o colegă care trăia încă cu familia într-o debara anexă, casa fiind lovită direct de o bombă ainericană.
În 1944, eram la Slatina unde bombardamentele au fost concentrate pe podul de cale ferată de peste Olt. Cu o puternică apărare antiaeriană, podul a fost lovit şi dislocat abia la al cincilea raid. Timp de trei luni circulaţia pe calea ferată Craiova – Bucureti a fost deviată pe Valea Oltului – Făgăraş – Braşov – Valea Prahovei.
Iunie 1944, înainte de Ziua Eroilor (ziua Înălţării Domnului), un grup de elevi de la Liceul Radu Greceanu a mers la cimitirul eroilor pentru a face ordine. La ora 12, am plecat spre casă traversând tot oraşu1. Când au apărut avioanele americane aveam două soluţii: să ne întoarcem la cimitirul eroilor care avea o vâlcea – râpă, potrivită ca adăpost, sau să continuăm drumul spre centrul orauşului. Peste 10 minute, au căzut câteva bombe aruncate de un avion avariat exact în râpa unde se aflau doi ciobani cu o turmă de oi. Cu 20 minute mai devreme puteam fi noi în râpă. Avioanele de vânătoare care însoţesc bombardierele coboară şi mitraliază oamenii aflaţi la munca câmpului.
În cele cinci luni de bombardamente continue aviaţia aliată americano – engleză a avut ca obiectiv îngenuncherea României în faţa Armatei Roşii care mărşăluia victorioasă prin Europa.
PE NOI NU NE-A IUBIT NIMENI!
S-au găsit trădătorii care au distrus Rezistenţa Românească. Dezastrul României a început în ziua de 23 august 1944 astfel: Seara, la jurnalul de la ora 22, aşteptam atenţionarea „Achtung! Achtung!” pentru a şti dacă plecăm în adăposturi sau rămânem în casă.
În seara zilei de 23 august auzim un anunţ repetat să lăsăm aparatele de radio deschise pentru un comunicat important. S-a auzit vocea clară, cu o dicţie perfectă a REGELUI MIHAI I care a spus în esenţă:
Am socotit în deplină înţelegere cu poporul Meu imediata încetare a războiului cu Naţiunile Unite. România a acceptat armistiţiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. Din acest moment încetează lupta şi orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice. Primiţi pe soldaţii acestor armate cu încredere. Naţiunile Unite ne-au garantat Independenţa Ţării si neamestecul în treburile noastre interne.”

Domnule Mihai
Vă cer ca faţă de aceste afirmaţii să răspundeţi!
1. „În deplină înţelegere cu Poporul meu”
Care este Poporul Tău?
Emil Bodnăraş, zis Ceauşu şi Lucreţiu Pătrăşcanu, care v-a compus cuvântarea pe care aţi citit-o chinuit ca un megafon??
2. „România a acceptat armistiţiul oferit de Uniunea Sovietică”
Altă minciună grosolană.
Armistiţiul a fost semnat abia la 12 septembrie 1944, la Moscova, de către o comisie numeroasă din România, care a primit de la V. Molotov, ministru de externe, actele de armistiţiu – capitulare pe care le-a semnat fară comentarii.
3. Unde este armata română din Moldova de 130.000 ofiţeri si soldaţi care a dispărut în
primele 2 zile si încă 45.000 ofiţeri şi soldaţi în săptămânile următoare? Aceşti bravi români au crezut în minciunile unui trădător, au lăsat armele şi cu braţele deschise s-au îndreptat spre traseele sovietice. Deoarece nu exista nici un armistiţiu, nici o înţelegere, decât într-o minte bolnavă, armata română a fost înconjurată, dezarmată şi expediată imediat în Siberia. România a fost cucerită de Armata Roşie ca orice teritoriu dezrobit. La cucerirea oraşelor mari : Bucureşti, Craiova, Timişoara, s-au tras 21 salve de tun la Moscova.
Regele Mihai I a fost răsplătit de Stalin cu cea mâi mare decoraţie „VICTORIA”, care se acordă numai la şefii de stat.
Ca o completare simbolică, Regele Mihai a primit şi două avioane de vânătoare.
La o vizită la Moscova a lui Gheorghe Gheorghiu Dej, Stalin 1-a întrebat pe acesta „Ce mai face Regele Mihai?” Şi Stalin a continuat: „Băiat bun acest rege. Dacă am fi avut si în alte ţări astfel de regi serviabili, am fi cucerit uşor Europa!
În 1995, la semicentenarul încheierii războiului (9 mai 1945), Regele Mihai a fost invitat de onoare la Festivităţile din Piaţa Roşie – Moscova. Patria Recunoscătoare!
Ca omagiu pentru meritele de mai sus adus lui MIHAI I, Olguţa Vasilescu, doctor în istorie, a ridicat, în faţa Teatrului Naţional din Craiova, o statuie bust în timpul vieţii acestuia, la fel cu statuile genialului prieten Iosif Vissarionovici Stalin tot în timpul vieţii!
4. Naţiunile Unite ne-au garantat Independenţa Ţării si neamestecul în treburile noastre interne.
Maestre Mihai I
Independenţa cărei ţări o „garantaţi” Poporului Român, ROMÂNIA MARE, în care m-am născut? La 1600, Marele MIHAI VITEAZUL, când a intrat în Moldova, a ajuns la HOTIN unde era o cetate a lui Ştefan Cel Mare. Î1 consideraţi pe MIHAI VITEAZUL un TALIBAN care a atentat la integritatea şi independenţa Ucrainei lui Petro Poroşenco??
Ce fel de Centenar al României Mari vor sărbători, în 2018, cohortele de politicieni, istorici, academicieni?
În domnia lui nefericită, din 1996 – 2000, Emil Constantinescu a pecetluit prin acte, împreună cu sfetnicul credincios Adrian Severin, VÂNZAREA Basarabiei şi Bucovinei pentru prima dată în trista istorie a acestor PROVINCII ROMÂNEŞTI.

Ilie Mărgărit
24.06.2017
Balş, Olt

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *