Primăria Slatina anunţă!

1. Autoritatea finanţatoare Consiliul Local al municipiului Slatina cu sediul în str. M. Kogălniceanu nr. 1; tel. 0249/439377; 439233; fax: 0249439336 organizeaza selecţia publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice în baza legii nr. 350/2005 pentru urmatoarele domenii: cultural,social, sportiv, culte religioase, învăţămant, mediu, sănătate etc.
2. Valoarea totală a fondurilor alocate pentru anul 2017 este de 700.000 lei;
3. Data limita de depunere a proiectelor: 19.05.2017, ora 16.30;
4. Criteriile generale de selectţe sunt:
a) programele şi proiectele sunt de interes public local;
b) promovează şi adaugă identitate/imaginii ale municipiului Slatina;
c) este dovedita capacitatea organizatorica si funcţionala a beneficiarului finanţării prin:
– experienţa în domeniul administrării altor programe si proiecte similare;
– capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului la nivelul propus;
– experienţă în colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizatii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinatate, după caz;

5. Criteriile specifice de evaluare sunt prezentate în tabelul de jos:

6. Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general se poate obţine de la Serviciul Cultură, Sport office@primariaslatina.ro – Primaria municipiului Slatina sau accesând site-ul www.primariaslatina.ro la sectiunea informaţi de interes public.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *