Raport: mai puțin de jumătate dintre râurile și lacurile Europei sunt sănătoase

Doar 40% dintre apele de suprafață europene sunt în prezent sănătoase, conform unui nou raport al Agenției Europene de Mediu care dezvăluie degradarea accentuată a apelor dulci de pe continent.

Raportul EEA numit „State of Water” („Starea apelor”) oferă o imagine de ansamblu clară și cuprinzătoare a stării ecologice a peste 130.000 de surse de apă din Uniunea Europeană, de la râuri, zone umede, lacuri și estuare, până la apele subterane și costiere. Expune, de asemenea, presiunile principale asupra acestor resurse, de la agricultură până la construcția de structuri pentru apărarea împotriva inundațiilor, navigație, generarea de hidroenergie și poluarea chimică.

În întreaga UE, ecosistemele de apă dulce s-au deteriorat într-un ritm alarmant, iar acest lucru face parte dintr-o tendință globală.

La nivel global, populațiile de specii de apă dulce au scăzut cu 81% între 1970 și 2012, declinul fiind mai mare decât pentru orice alt ecosistem.

În Europa Centrală, starea apelor este deosebit de proastă în multe țări precum Germania, Țările de Jos și Belgia, care au  o densitate mai mare a populației și o agricultură mai intensă. Aici, majoritatea corpurilor de apă încă nu reușesc să atingă o stare ecologică bună.

via EEA

Una dintre cele mai des întâlnite probleme este contaminarea cu mercur, din cauza folosirii excesive a pesticidelor, a stațiilor de epurare inadecvate și a precipitațiilor contaminate.

Acest lucru arată că statele membre nu și-au luat în serios angajamentul legal de a pune în aplicare legislația UE pentru a îmbunătăți starea apelor.

„Starea apelor dulci din Europa este șocantă. Concluziile nu sunt surprinzătoare, totuși, având în vedere faptul că statele membre se învârt în jurul angajamentelor legale asumate în conformitate cu legislația UE privind apa, de aproximativ două decenii. Guvernele au evitat atingerea obiectivelor obligatorii din punct de vedere legal și au permis deteriorarea în continuare a râurilor și a lacurilor folosind, de multe ori și chiar în mod abuziv, diverse derogări prevăzute de Directiva Cadru Apă. Este absurd faptul că derogările par să fi devenit o normă în punerea în aplicare a legislației”, a declarat Andreas Baumüller, Director al Departamentului de Resurse Naturale la Biroul de Politici Europene al WWF. „Solicităm de mult timp eforturi mai susţinute pentru a proteja și reface resursele de apă ale Europei și nu putem decât să sperăm că acest raport va acționa ca un apel de deșteptare”.

În încercarea de a anula decenii de abuz, statele membre ale UE s-au angajat în 2000 să protejeze și să refacă aceste ecosisteme prin adoptarea Directivei Cadru Apă, o directivă  puternică și ambițioasă care abordează toate presiunile identificate asupra resurselor noastre de apă într-o manieră holistică și obligă țările să obțină o stare bună pentru corpurile de apă din Europa până în 2015 și cel mai târziu până în 2027. Însă rezultatele raportului arată că această directivă nu este pusă în aplicare pe teren.

via EEA

În plus, instrumentul Directivei Cadru Apă privind reglementarea prețului apei, care ar putea influența în mod eficient comportamentul utilizatorilor de apă și poate genera resurse financiare pentru menținerea și sporirea furnizării serviciilor de apă, continuă să fie limitat la tratarea apelor uzate și furnizarea de apă potabilă. În contrast, alte sectoare cheie, cum ar fi agricultura, energia și transporturile, nu contribuie cu o cotă echitabilă pentru serviciile de apă pe care le primesc.

„Întrucât Directiva Cadru Apă este supusă revizuirii planificate, solicităm UE și statelor membre să folosească această ocazie de a-și consolida punerea în aplicare adirectivei, în loc să opteze pentru calea ușoară de a-i slăbi standardele. De apă depindem cu toții și tot ce e în jurul nostru – dacă guvernele nu își schimbă radical modul în care acționează, oamenii, natura și sectorul economic vor plăti prețul final”, a adăugat Baumüller.

WWF solicită îmbunătățirea punerii în aplicare a Directivei Cadru Apă, integrarea eficientă a aspectelor legate de gestionarea apei în politicile sectoriale relevante, precum și menținerea acestei legislații puternice pentru a asigura gestionarea durabilă a resurselor de apă și protejarea eficientă a ecosistemelor.

carturesti.ro
Acolo unde a fost pusă în aplicare, Directiva Cadru Apă s-a dovedit a fi eficientă în atingerea obiectivelor de stare ecologică bună a corpurilor de apă și de stopare a deteriorării acestora, luând în considerare cerințele de mediu, sociale și economice.

Coaliția „Living Rivers Europe“, WWF și partenerii săi (European Anglers Alliance, European Environmental Bureau, European Rivers Network și Wetlands International), lucrează la protejarea Directivei Cadru Apă și la consolidarea implementării și aplicării acesteia.

Comentarii

comentarii

Citeste in continuare mai multe noutati de la: Green Report

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *