Renică Diaconescu, proiect de lege în sprijinul asociaţiilor de proprietari

Senatorul Renică Diaconescu se află printre iniţiatorii modificării şi completării Legii nr.230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Astfel, aceştia au venit cu propunerea de completare în sensul introducerii unui nou articol, articolul 47 indice 1, prin care asociaţiile de proprietari prin Adunările Generale pot hotărî, în mod excepţional modalitatea de stabilire şi repartizare a cheltuielilor asociaţiei, conform criteriilor prevăzute la articolul 47, unde se menţioneaza faptul că, cheltuielile asociaţiei de proprietari sunt:
a) cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în proprietăţi individuale;
b) cheltuieli pe consumuri individuale;
c) eheltuieli pe cotă-parte indiviză, în funcţie de suprafaţa utilă a proprietăţii individuale;
d) cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de proprietari;
e)cheltuieli pe consumatori tehnici;
f) cheltuieli de altă natură.
Astfel, textul completării de articol arată astfel: „Asociaţiile de proprietari prin adunările generale pot hotarî în mod excepţional modalitatea de stabilire şi repartizare a cheltuielilor asociaţiei, conform criteriilor prevazute la articolul 47”.

Totodată, se mai propune şi completarea articolului 48, cu un nou alineat, alineatul (3), cu privire la definirea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate, în funcţie de suprafaţa utilă a apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, in sensul ca acestea reprezintă cheltuielile efectuate pentru administrarea, întreţinerea, repararea, exploatarea şi, după caz, consolidarea părţilor de construcţii şi instalaţii din condominiu aflate în proprietate comună.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *