Ședința Guvernului Republicii Moldova din 12 ianuarie 2022 (LIVE TEXT)

Ședința Guvernului Republicii Moldova din 12 ianuarie 2022 (LIVE TEXT)

16:13 // A fost aprobat așa-numitul Document unic de program pentru anii 2022-2024, ce vizează obiectivele de dezvoltare regională.

16:02 // Guvernul a aprobat hotărîrea cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2022 a cotelor de membru şi a datoriilor R. Moldova faţă de organizațiile internaţionale şi regionale. În acest scop, din bugetul de stat va fi alocată suma de 62 401 000 lei.

15:51 // A fost adoptată hotărîrea cu privire la cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive.

15:45 // Au fost aprobate modificări la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național al Monumentelor Istorice.

15:37 // Au fost desemnați cîștigătorii Bursei de excelență a Guvernului, precum şi a Bursei pe domenii științifice pentru studenţii doctoranzi pe anul 2022. Bursele sînt în valoare de 2500 și, respectiv – 2000 de lei.

15:32 // Au fost aprobate o serie de modificări la Codul contravențional al R.Moldova.Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției urmare a propunerilor prezentate de către ministere și autoritățile administrative centrale, scopul fiind contracararea unor fenomene îndreptate spre încălcarea unor drepturi constituționale ale persoanei fizice, atentarea la sănătatea populației și a persoanei, precum și spre atentarea la ordinea și securitatea publică. Proiectul prevede și majorări de sancțiuni.

15:28 // – Legea cu privire la organizarea activității notarilor urmează a fi modificată, după ce Guvernul a aprobat o hotărîre în acest sens.

15:22 // Alte două numiri au fost aprobate de executiv. Este vorba de Afanasie Tarlev, care a fost numit în funcția de director general adjunct al Agenției pentru Siguranța Alimentelor și Tatiana Sava – desemnată în funcția de șef adjunct al Agenției Proprietății Publice, în urma promovării concursului.

15:16 // La propunerea conducerii MAI, Guvernul a aprobat numirea lui Viorel Cernăuțean în funcția de secretar de stat al instituției. De asemenea, în funcția de secretar de stat al MAI a fost numită Daniela Misail-Nichitin.

15:13 // Alexandru Oprea, în prezent secretar de stat al MAI, a fost numit în funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, după ce Mihail Harabagiu a depus cerere de demisie.

15:09 // Vladimir Arachelov a fost numit în funcția de secretar de stat al Ministerului Finanțelor.

15:08 // Guvernul a arpobat hotărîrea cu privire la rechemarea lui Lilian Darii din funcția de ambasador în Regatul Belgiei și prin cumul în Luxemburg. Totodată, a fost aprobată decizia privind numirea lui Lilian Darii în funcția ambasador în Federația Rusă.

Ședința Guvernului Republicii Moldova din 12 ianuarie 2022

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la cadre
 2. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 176/MJ/2020)
 3. Pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (număr unic 263/MJ/2020)
 4. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Deciziei nr. 2/2021 a Comitetului Mixt instituit prin Acordul privind spațiul aerian comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre, semnat la 26 iunie 2012
 5. Cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului şi a Bursei pe domenii științifice pentru studenții doctoranzi pe anul 2022 (număr unic 600/MEC/2021)
 6. Cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Monumentelor Istorice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2014 (număr unic 520/MC/2021)
 7. Privind modul și condițiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial (număr unic 913/AGEPI/2020)
 8. Cu privire la instituirea Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană (număr unic 454/MF/2021)
 9. Privind aprobarea bugetului Instituției Publice Consiliul de supraveghere publică a auditului pentru anul 2022 (număr unic 467/MF/2021)
 10. Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (număr unic 451/MAIA/2021)
 11. Cu privire la aprobarea Normei sanitar veterinare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman (număr unic 896/MADRM/2020)
 12. Cu privire la aprobarea Cerințelor minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive (număr unic 185/MSMPS/2021)
 13. Pentru transmiterea unor bunuri imobile și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (număr unic 445/MAIA/2021)
 14. Cu privire la acordul trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (număr unic 566/MEC/2021)
 15. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (IL 174/2021)
 16. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2019 cu privire la Consiliul național pentru drepturile omului (număr unic 455/CS/2021)
 17. Cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2022 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organizațiile internaţionale şi regionale (număr unic 531/MF/2021)
 18. Cu privire la transmiterea unor bunuri (număr unic 580/MEC/2021)
 19. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului VI/1 din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (număr unic 640/MS/2021)
 20. Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Instituția Publică „Mold-Didactica” și a Nomenclatorului serviciilor prestate și tarifelor la acestea (număr unic 182/MECC/2021)
 21. Privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu privire la faza I a Proiectului „Creăm valoare pentru
 22. Cu privire la modificarea Anexei nr.10 și Anexei nr.22/12 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (număr unic 637/MC/2021)
 23. Cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare (număr unic 31/MJ/2020)

Sursa: Noi.md
Articol / https://noi.md/md/politica/sedinta-guvernului-republicii-moldova-din-12-ianuarie-2022-live-text

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *